Regulament Campanie Mystery Clients – Miss Baker

 

1. Organizator:

 • Miss Baker Studio: Campania este organizată de Miss Baker Studio, cu sediul în Cumpăna pe strada George Coșbuc 31A. Toate detaliile și actualizările campaniei vor fi comunicate pe site-ul și pe paginile de socializare ale Miss Baker.

2. Durata Campaniei:

 • Perioada de Înscriere: Perioada de înscriere se desfășoară de la 28 Iunie 2024 până la 5 Iulie 2024.
 • Perioada Campaniei: Campania se desfășoară timp de 30 de zile + cele 7 zile de înscriere, începând din 28 Iunie 2024 până la 4 August 2024. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica durata campaniei, cu anunț prealabil de minim 10 zile pe site-ul și pe paginile de socializare ale Miss Baker.

3. Condiții de Participare:

 • Eligibilitate: Participanții trebuie să fie rezidenți în România și să aibă vârsta minimă de 18 ani.
 • Formular de Înscriere: Participanții trebuie să completeze integral și corect formularul de înscriere disponibil la [Link Formular]. Informațiile furnizate trebuie să fie veridice și actualizate.
 • Conturi de Social Media: Participanții trebuie să aibă conturi active pe cel puțin una dintre rețelele sociale: Facebook, Instagram, TikTok.
 • Selecția Participanților: Participanții vor fi selectați în prealabil de către echipa Miss Baker pe baza înscrierilor. Doar aceștia pot participa la campanie.
 • Disponibilitate: Participanții trebuie să fie disponibili pentru vizite la cofetăria Miss Baker Studio de pe B-dul Mamaia 70 în perioada campaniei.
 • Participare Personală: Un participant selectat nu poate delega pe altcineva să participe în locul său. Participantul trebuie să fie prezent personal în toate vizitele și materialele create.
 • Prezență Vizuală: Participanții nu își pot ascunde înfățișarea în materialele foto/video (nu pot blura sau pixela imaginea). Fața participantului trebuie să fie vizibilă clar în toate materialele.

4. Mecanismul Campaniei:

 • Selecția: Organizatorul va selecta 10 mystery clients pe baza criteriilor de eligibilitate și a informațiilor furnizate în formularul de înscriere. Selectarea se va face în mod obiectiv pentru a asigura diversitate și reprezentativitate.
 • Bugetul Alocat: Fiecare client misterios va primi un buget de 150 lei pentru a testa produsele și serviciile Miss Baker Studio.
 • Modul de Cheltuire: Clienții pot cheltui cei 150 lei într-o singură vizită sau în mai multe vizite la Miss Baker Studio. Suma totală cheltuită nu trebuie să depășească 150 lei. Comenzile plasate on-line nu sunt eligibile.
 • Rambursare:
  • După evaluarea produselor și serviciilor, participanții vor primi rambursarea sumei cheltuite (până la 150 lei), prin transfer bancar sau altă metodă convenită cu organizatorul, doar dacă materialele prezentate sunt de o calitate satisfăcătoare.
  • Participanții trebuie să păstreze toate bonurile de casă și să le prezinte organizatorului pentru rambursare.
  • În cazul în care materialele foto/video realizate sunt considerate de calitate slabă (la latitudinea echipei Miss Baker), participantul poate fi descalificat și nu va primi rambursarea sumei cheltuite.
 • Materiale de Prezentare:
  • Participanții trebuie să realizeze materiale de tip video, fotografii și recenzii scrise despre experiența lor la Miss Baker Studio.
  • Materialele trebuie să fie clare, autentice și să reflecte experiența reală în cofetărie. Filmulețele trebuie să aibă o durată minimă de 1 minut și maximă de 5 minute, iar fotografiile să fie de înaltă calitate.
  • Participanții trebuie să trimită materialele foto/video la adresa de email marketing@missbaker.ro și să completeze formularul de Evaluare Vizită până la 4 August 2024.
 • Formular de Evaluare Vizită:
  • Participanții trebuie să completeze minim un formular de evaluare pentru a nu fi descalificați. Participanții trebuie să completeze un formular de evaluare pentru fiecare vizită la cofetăria Miss Baker Studio. Formularul standard și este furnizat de Miss Baker și include detalii despre produsele achiziționate, calitatea serviciilor și impresiile generale.
 • Bonusuri:
  • Organizatorul va oferi produse și cadouri speciale participanților în funcție de calitatea și creativitatea materialelor prezentate.
  • Bonusurile vor fi acordate pe baza criteriilor stabilite de organizator, cum ar fi originalitatea, claritatea și impactul materialelor.

5. Instrucțiuni pentru Mystery Clients:

 • Evaluare: Clienții trebuie să evalueze aspecte precum calitatea produselor, amabilitatea personalului, curățenia locației și atmosfera generală.
 • Realizarea Materialelor:
  • Filmulețele trebuie să fie filmate într-o rezoluție minimă de 720p, iar fotografiile să aibă o rezoluție de cel puțin 1080×1080 pixeli.
  • Recenziile scrise trebuie să fie coerente, detaliate și să includă atât aspectele pozitive, cât și cele negative ale experienței.
  • Filmulețele și fotografiile trebuie să fie de o calitate suficientă pentru a fi utilizate în scopuri promoționale.
 • Termen de Predare: Materialele trebuie trimise organizatorului până la 4 August 2024. Orice întârziere va duce la descalificare din campanie.

6. Drepturi și Obligații:

 • Organizatorul: Are dreptul de a utiliza materialele primite (filmulețe, poze, recenzii video) pentru promovare pe canalele sale de social media, site-ul oficial și alte platforme de marketing. Organizatorul se obligă să menționeze autorul materialelor unde este cazul.
 • Participanții: Au obligația de a respecta termenii și condițiile campaniei, de a realiza și trimite materialele conform instrucțiunilor și de a păstra confidențialitatea bugetului și statutului lor de mystery clients. Participanții trebuie să furnizeze feedback autentic și să respecte politicile Miss Baker în timpul vizitelor. Orice comportament neadecvat sau nerespectarea regulamentului va duce la descalificare.

7. Confidențialitate:

 • Protecția Datelor:
  • Datele personale colectate prin formularul de înscriere vor fi utilizate exclusiv pentru desfășurarea campaniei și nu vor fi divulgate către terți fără acordul participanților.
  • Organizatorul va respecta legislația privind protecția datelor personale (GDPR) și va asigura confidențialitatea acestora.

8. Alte Dispoziții:

 • Modificarea Regulamentului: Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul campaniei, modificările urmând să fie comunicate public pe pagina oficială de Facebook a Miss Baker.
 • Anularea Campaniei: În cazul unor situații neprevăzute sau de forță majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a anula campania, anunțând acest lucru public pe pagina de Facebook a Miss Baker. Participanții nu vor putea pretinde despăgubiri în acest caz.
 • Litigii: Orice litigiu apărut în legătură cu desfășurarea campaniei va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi soluționat de instanțele competente din România.

9. Contact:

 • Informații și Suport: Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de campanie, participanții pot contacta organizatorul la adresa de email marketing@missbaker.ro sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook Miss Baker.
Scroll to top